İlk yardım Eğitimi

 

Neden İlk Yardım Eğitimi

 
Günlük hayatımızda karşımıza çıkan çeşitli kazalar(iş, ev, trafik, vb.) ve yaşanılan doğal felaketlerde(sel, deprem, vb.) birçok insanımız yetersiz veya yanlış müdahale kurbanı olup, hayatını kaybetmiş ya da kalıcı sakatlıklar yüzünden hayat kalitesinden ödün vermek zorunda kalmıştır. İstatistik bilgilere bakarak sadece bir yılda ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında yetersiz müdahale ve yanlış ilkyardım uygulamaları sonucu hayatını kaybeden insanlarımız trafik terörüne kurban verilen insanların %30’unu oluşturmaktadır ve bu oran yaklaşık 2.000 kişiye tekabül etmiştir! Kalıcı sakatlıklarda ise bu oran %50 civarına çıkmakta böylece 75.000 kişinin bilinçsiz uygulamalar sonucu koltuk değnekleri, tekerlekli sandalye hatta ömrünün geri kalanının yatağa mahkum olarak sürdürecek olmasının sebebi olmuştur. İş yerlerinde karşılaşılan kazalarda ise bu oranlar daha yukarılara taşınmış. Binlerce işçi hayatını kaybetmiş, on binlerce işçi sürekli iş görmezlik raporu almış yani sakat kalmıştır. Milyonlarca gün, iş günü kaybı olarak kayıtlara geçmiş ve milyonlarca lira tazminat ödenmiştir. 
 
 
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Madde 16-(Madde başlığı ile birlikte değişik madde 18.03.2004) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”
 
 
 
Katılımcı sayısı
 
 10 - 20 arası
 
 
 
İçerik
 
·         Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı.
 
·         Giriş olay yeri değerlendirme,
 
·         Temel Yaşam Desteği ( Bebek),
 
·         Temel Yaşam Desteği ( Çocuk ve yetişkin),
 
·         Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım,
 
·         Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
 
·         Zehirlenmelerde ilk yardım,
 
·         Boğulmalarda ilk yardım,
 
·         Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,
 
·         Yanık ve donmalarda ilk yardım,
 
·         Elektrik çarpmalarında ilk yardım,
 
·         Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım,
 
·         Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta,
 
·         Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.
 
 
 
Eğitim Ücreti :
 
·         Sağlık il Müdürlüğü İlk Yardım Komisyonunca her yıl belirlenmektedir
 
 
 
Eğitim yöntemi
 
·         İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilecektir.
 
·         Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır.
 
·         Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.
 
·         Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara sağlık müdürlüğü onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlikleri verilecektir.
 
 
 
Eğitmen kadrosu
 
·         Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.
 
 
 
Eğitim sonunda verilen belge
·         Eğitimin tümüne iştirak eden ve başarılı bulunan katılımcılara Sağlık müdürlüğünden onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilecektir.
·         Eğitimin tümüne iştirak eden ve başarılı bulunan katılımcılara Sağlık müdürlüğünden onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilecektir.Neden İlk Yardım Eğitimi
 
Günlük hayatımızda karşımıza çıkan çeşitli kazalar(iş, ev, trafik, vb.) ve yaşanılan doğal felaketlerde(sel, deprem, vb.) birçok insanımız yetersiz veya yanlış müdahale kurbanı olup, hayatını kaybetmiş ya da kalıcı sakatlıklar yüzünden hayat kalitesinden ödün vermek zorunda kalmıştır. İstatistik bilgilere bakarak sadece bir yılda ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında yetersiz müdahale ve yanlış ilkyardım uygulamaları sonucu hayatını kaybeden insanlarımız trafik terörüne kurban verilen insanların %30’unu oluşturmaktadır ve bu oran yaklaşık 2.000 kişiye tekabül etmiştir! Kalıcı sakatlıklarda ise bu oran %50 civarına çıkmakta böylece 75.000 kişinin bilinçsiz uygulamalar sonucu koltuk değnekleri, tekerlekli sandalye hatta ömrünün geri kalanının yatağa mahkum olarak sürdürecek olmasının sebebi olmuştur. İş yerlerinde karşılaşılan kazalarda ise bu oranlar daha yukarılara taşınmış. Binlerce işçi hayatını kaybetmiş, on binlerce işçi sürekli iş görmezlik raporu almış yani sakat kalmıştır. Milyonlarca gün, iş günü kaybı olarak kayıtlara geçmiş ve milyonlarca lira tazminat ödenmiştir. 
 
Böylece iş verenler ve devletimize fazladan maliyetler çıkarılmış bundan önemlisi, bilinçsiz veya yetersiz müdahale sonucu belki de hiç hak etmediği halde binlerce insanımız hayatını kaybetmiş veya sakat kalmıştır! İşte bu kadar hayati önemi olan ilk yardım konusunda; üst düzey eğitmen kadromuz, güçlü kurumsal yapımız, profesyonel anlayışımız ve hiç kaybetmeyeceğimiz eğitim heyecanımızla kurulmuş olan ACAR ilk yardım eğitim merkezimiz. “İlkyardım, eğitimli ellerde yapılırsa hayat kurtarır!” Felsefesini benimsemiştir. Her kesimden bireye ve kuruma doğru bilgi ve uygulamaları öğreterek, Bilgili ve çevresinde gelişen olaylara duyarlı bireyler yetiştirerek, Kaza ve yaralanmalarda sağ kalım oranını arttırıp, kalıcı sakatlıkları en aza indirgemek için ilkyardım eğitimini yaygınlaştırmak ve bir standarda oturtmak amaçla göreve hazır ve hizmetinizdedir.
 
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Madde 16-(Madde başlığı ile birlikte değişik madde 18.03.2004) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”
 
 
 
Katılımcı sayısı
 
 10 - 20 arası
 
 
 
İçerik
 
·         Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı.
 
·         Giriş olay yeri değerlendirme,
 
·         Temel Yaşam Desteği ( Bebek),
 
·         Temel Yaşam Desteği ( Çocuk ve yetişkin),
 
·         Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım,
 
·         Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
 
·         Zehirlenmelerde ilk yardım,
 
·         Boğulmalarda ilk yardım,
 
·         Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,
 
·         Yanık ve donmalarda ilk yardım,
 
·         Elektrik çarpmalarında ilk yardım,
 
·         Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım,
 
·         Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta,
 
·         Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.
 
 
 
Eğitim Ücreti :
 
·         Sağlık il Müdürlüğü İlk Yardım Komisyonunca her yıl belirlenmektedir
 
 
 
Eğitim yöntemi
 
·         İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilecektir.
 
·         Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır.
 
·         Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.
 
·         Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara sağlık müdürlüğü onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlikleri verilecektir.
 
 
 
Eğitmen kadrosu
 
·         Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.
 
 
 
Eğitim sonunda verilen belge
 
·         Eğitimin tümüne iştirak eden ve başarılı bulunan katılımcılara Sağlık müdürlüğünden onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilecektir.